ZARZĄDZANIE ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

 

 

ADMINISTROWANIE I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI – ŁÓDŹ

 

fotolia-40005485-subscription-monthly-morig
fotolia-44201802-subscription-monthly-morig
fotolia-13964063-subscription-monthly-morig

fotolia-52269167-subscription-monthly-morig
fotolia-58515082-subscription-monthly-morig
fotolia-78959374-subscription-monthly-m-plusorig

fotolia-44201802-subscription-monthly-m1orig
fotolia-45637676-subscription-monthly-xxlorig
fotolia-78959374-subscription-monthly-m-plus1orig

Firma, której właścicielką jest Monika Wesołowska (numer licencji 22796), zajmuje się administrowaniem oraz zarządzaniem nieruchomościami na terenie Łodzi. Obsługujemy zarówno małe, jak i duże wspólnoty mieszkaniowe.

ZARZĄDZANIE WSPÓLNOTAMI MIESZKANIOWYMI

W swoich działaniach przestrzegamy zasad zawartych w Kodeksie Etyki Zawodowej, Standardach Zawodowych Zarządców Nieruchomości a przede wszystkim kierujemy się zasadą ochrony interesów Właścicieli nieruchomości oraz odpowiedzialnością za wykonywaną pracę. 

Staramy się maksymalnie odciążyć naszych klientów od  niezbędnych formalności związanych z bieżącym zarządzaniem obiektem budowlanym spełniając jednocześnie wymogi określone przez przepisy prawa, a w tym "Ustawę o gospodarce nieruchomościami", "Ustawę o własności lokali", "Kodeks cywilny", ”Prawo budowlane” i inne.

Pracujemy w zespole z wieloletnim doświadczeniem w zakresie zarządzania nieruchomościami, dzięki czemu możemy zapewnić usługi na najwyższym poziomie. Liczymy, że jakość świadczonych przez nas usług pozwoli Państwu uzyskać poczucie komfortu i bezpieczeństwa.

ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI – OFERTA

Nasza oferta obejmuje:

Obsługę administracyjną

 • dbanie o utrzymanie porządku i czystości w budynku i w obrębie posesji,
 • przygotowywanie, zwoływanie i obsługa zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej,
 • prowadzenie korespondencji z właścicielami,
 • wyszukiwanie wykonawców przeprowadzających remonty i modernizacje w budynku - negocjacje z wykonawcami, analiza i zatwierdzanie kosztorysów, zgodnie z dyspozycją Zarządu Wspólnoty,
 • zawieranie, zmiany i rozwiązywanie umów z dostawcami mediów: wody, ciepła, prądu, gazu oraz firmami wywożącymi śmieci, sprzątającymi, konserwatorami,
 • zawieranie, zmiany i rozwiązywanie umów ubezpieczenia budynków. 

Obsługę techniczną nieruchomości

 • prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości, w tym książki obiektu budowlanego zgodnie z wymogami prawa budowlanego,
 • zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie,
 • zlecenie i kontrola bieżących napraw i konserwacji budynku,
 • przygotowywanie planów remontowych zgodnie z wolą Wspólnoty.

Obsługę finansowo - księgową

 • dokonywanie rozliczeń poprzez rachunek bankowy Wspólnoty,
 • prowadzenie rozliczeń z dostawcami mediów i właścicielami,
 • prowadzenie ewidencji kosztów zarządu nieruchomością wspólną w pełnej księgowości w profesjonalnym oprogramowaniu przeznaczonym do obsługi Wspólnot Mieszkaniowych,
 • pobieranie od właścicieli opłat z tytułu zaliczek na pokrycie kosztów, eksploatacyjnych, funduszu remontowego i innych związanych z utrzymaniem nieruchomości
 • wydruk blankietów wpłat (książeczek opłat), w opracowanym oprogramowaniu,
 • prowadzenie bieżącej windykacji należności od właścicieli,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych wspólnoty i planów gospodarczych w oparciu o pełną księgowość,
 • realizację inwestycji z uzyskaniem premii termomodernizacych i innych funduszy z środków Unijnych i Gminnych (np., Projekt Zielone Podwórka Łodzi).

Reprezentację i obsługę prawną Wspólnoty

 • reprezentację wspólnoty na zewnątrz przed organami Administracji Państwowej i Samorządowej, 
 • reprezentację wspólnoty w stosunkach pomiędzy właścicielami,
 • opracowanie uchwał i regulaminów.

Dzięki wieloletniej działalności zdołaliśmy zmierzyć się ze z trudnymi problemami i znaleźć ich optymalne rozwiązania. Szybko reagujemy na potrzeby obsługiwanej przez nas wspólnoty mieszkaniowej, co doceniło już wielu zadowolonych klientów.

Nasza firma kieruje się rzetelnością oraz terminowością, a profesjonalna obsługa to standard, którego ściśle przestrzegamy.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.


Pobierz akty prawne: załączniki pobrać ze strony http://www.adm-glowackiego.pl/dokumenty.html
   1. Ustawa o własności lokali.
   2. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
   3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody.
   4. Ustawa prawo energetyczne.
   5. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Łodzi.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij 'Zgadzam się', aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.